Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

INFORMATIE
Voordat de huurperiode begint, ontvangt de klant een HOLIDAY LETTING AGREEMENT en instructies voor het verzamelen van de sleutels op het kantoor van samenwerkende medewerkers van ESPANA-HOLIDAY.COM.

ESPANA-HOLIDAY.COM. In sommige gevallen worden de sleutels rechtstreeks aan het vakantiehuis geleverd. Gelieve uw HOLIDAY LETTING-OVEREENKOMST te adviseren.

HUURPERIODE
1. De HUURAANDLAATSOVEREENKOMST vermeldt de huurperiode van 'Aankomstdatum' tot 'Vertrekdatum'.

VAKANTIEHUIS
2.1 Vakantiehuisgrootte

De informatie over de grootte van het vakantiehuis is aangegeven in vierkante meters, en deze informatie wordt verstrekt door de eigenaar en wordt berekend op basis van de externe dimensies als er fouten worden aangetroffen in de vierkante meters zullen deze worden gecorrigeerd in de informatie en de reclame binnen 24 uur. ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agents kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verschil in de metingen van de vierkante meter.

2.2 Aantal gasten
Het vakantiehuis en het bijbehorende perceel mogen op enig moment niet worden bezet met meer dan het aantal personen (inclusief kinderen) dat is vermeld in de HOLIDAY LETTING AGREEMENT. Als het aantal personen dat op de HOLIDAY LETTING AGREEMENT wordt vermeld wordt overschreden, heeft ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten het recht om de overtollige gasten te verwijderen en de aanbetaling te behouden. Als de huurder niet binnen 12 uur na de kennisgeving handelt, hebben de samenwerkende medewerkers van ESPANA-HOLIDAY.COM het recht om de HOLIDAY LETTING-OVEREENKOMST te beëindigen en zonder verdere kennisgeving alle gasten uit te zetten zonder restitutie van de huur.

2.3 Tenten en caravans
Het is verboden om tenten, caravans en dergelijke tijdelijke accommodatie rondom het vakantiegebied te plaatsen. ESPANA- HOLIDAY.COM samenwerkende agenten hebben het recht om onmiddellijk te eisen dat ze alle dergelijke tijdelijke accommodatie verwijderen. Als de huurder zich niet aan deze instructies houdt, heeft ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten het recht om de HOLIDAY LETTING-OVEREENKOMST met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving te beëindigen en alle bewoners te verwijderen zonder restitutie van huur.

2.4 Huisdieren en allergieën
Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in (bijna alle) onze vakantiehuizen. ESPANA-HOLIDAY.COM kan niet garanderen dat huisdieren niet eerder in het huis zijn geweest. 

2.5 Noise
Tenants kunnen - zelfs in vakantiegebieden - onverwacht worden blootgesteld aan geluidshinder door bouwwerkzaamheden of dergelijke. ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agents kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze blootstellingen.


2.6 Zwembad
Als het vakantiehuis een zwembad heeft, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad. Kinderen mogen niet in het zwembad blijven zonder toezicht van een volwassene. 3. BETALING VAN DE HUURPRIJS IN VOORSCHOT
Prijzen op de website van ESPANA-HOLIDAY.COM worden aangegeven in € (euro's). Een boeking is bindend, ongeacht of de reserveringen zijn gemaakt via internet of de verkoopafdeling. Na het maken van de reservering dienen de vakantiegasten ervoor te zorgen dat de aanbetaling van 20% binnen vijf werkdagen na het boeken wordt voldaan.

ESPANA-HOLIDAY.COM blokkeert de huurperiode volgens de reserveringsdata. Na ontvangst van de aanbetaling van 20% wordt de reservering bevestigd en ESPANA-HOLIDAY.COM stuurt een bevestiging HUURASSENOVEREENKOMST. De HOLIDAY LETTINGOVEREENKOMST vermeldt het verschuldigde en de huurperiode. De betaaldatum van het openstaande saldo moet worden gehonoreerd, omdat huiseigenaren geld moeten ontvangen voordat de klant arriveert. Er vindt geen sleuteloverdracht plaats als het verschuldigde saldo niet wordt betaald. Als de huurder met een creditcard betaalt, brengt ESPANA-HOLIDAY.COM een creditcardtoeslag van 1,5% in rekening (MasterCard en VISA worden geaccepteerd). EEN VAKANTIEHUIZENOVEREENKOMST wordt beschikbaar gesteld binnen 24 uur nadat de betaling is ontvangen.

3.1 Als een reservering vier weken voor aankomst of eerder wordt gemaakt, zijn de betalingspercentages het volgende: Een betaling van 20% van het totale verschuldigde bedrag moet zijn ontvangen door Espana holiday Aps of een van ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten binnen vijf zaken dagen na de reservering. Een tweede betaling, die het saldo van 80% vertegenwoordigt, moet uiterlijk vier weken vóór de huurdatum worden betaald en moet op dat moment zijn ontvangen door Espana holiday Aps of ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten.

3.2 In het geval van reserveringen minder dan vier weken voor aankomstdatum; de volgende betalingspercentages zijn geldig; De totale prijs is onmiddellijk betaalbaar en moet uiterlijk vijf werkdagen nadat de reservering is gemaakt worden ontvangen bij Espana holiday Aps of ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten. Als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, wordt dit beschouwd als een contractbreuk. ESPANA-HOLIDAY.COM is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de reservering te beëindigen, maar zal indien mogelijk de huurder hiervan op de hoogte stellen vóór de beëindiging. Een beëindiging van de HOLIDAY LETTING-OVEREENKOMST ontslaat de huurder niet van de verplichting om de huurgelden te betalen, die zijn vastgelegd in de regels voor de annuleringsbedingen vermeld in punt 5. Tenzij anders vermeld in de bevestiging, is de huur inclusief het gebruik van elektriciteit, olie, gas (geen gas voor barbecues) en water. 4. ANNULERING - Geld-terug-garantie

4.1.1 Er is geld-terug-garantie in gevallen waarin het verblijf van de huurder in het gehuurde onmogelijk of aanzienlijk is aangetast: als de huurder voor aanvang van de huurovereenkomst in de naaste familie overlijdt, bv echtgenoot of kinderen. 4.1.2 Voorwaarde voor annulering met geld-teruggarantie: ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten krijgen binnen drie dagen (72 uur) van het evenement het bewijs van een gebeurtenis die de annulering rechtvaardigt, d.w.z. een medische verklaring, een overlijdensakte of een politieverslag. Kosten voor de afgifte van eventuele certificaten moeten door de huurder worden betaald. 4.1.3 De bovenstaande annuleringsgebeurtenissen in 4.1.2 zijn gedekt vanaf de boekingstijd tot het intrekken in het appartement. Er is geen dekking na het begin van het huurcontract of bij vroegtijdig vertrek vanwege de bovenstaande voorwaarden. 4.1.4 Als aan de voorwaarden uiteengezet in 

4.1.2 is voldaan en een teruggave is gegarandeerd, geeftESPANA-HOLIDAY.COM het volledige bedrag terug, verminderd met 20%, maar er is een minimum van Euro 100 van toepassing. 4.1.5 Voor andere kosten die kunnen voortvloeien uit een gebeurtenis als in 

4.1.2, wordt de huurder geadviseerd contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij over een eventuele verzekering. 4.2.1 als de huiseigenaar geen toegang heeft tot zijn eigendom als gevolg van insolventie, openstaande kosten, enz., Biedt ESPANA-HOLIDAY.COM een alternatief vakantiehuis te huur, indien beschikbaar.

4.2.2 Als het prijsniveau van de alternatieve vakantiewoning goedkoper is, wordt het verschil in prijs terugbetaald.

4.2.3 Geld-terug-garantie kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht.

4.3 Voor ESPANA-HOLIDAY.COM Geld-teruggaranties is het volgende van toepassing:

4.3.1 Contante restitutie kan worden overwogen voor het volgende: wanneer het vakantiehuis niet operationeel of schoongemaakt is, waar het gebruik van het vakantiehuis aanzienlijk is verminderd, waar het verwarmingssysteem in het vakantiehuis is buiten gebruik. Er is een binnenzwembad niet beschikbaar vanwege een falen van de verwarming. Zie 6.1 4.3.2 Voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor de Niet-goed-geld-geld-terug-garantie: het is de plicht van de huurder om ESPANA-HOLIDAY.COM onmiddellijk te adviseren na het ervaren van een defect probleem in het vakantiehuis. ESPANA-HOLIDAY.COM moet 24 uur de tijd krijgen om de schade te herstellen nadat de huurder heeft geklaagd. Dit betreft alleen dergelijke zaken die niet aan de huurder kunnen worden toegeschreven. 4.3.3 Een geldteruggave kan worden betaald vanaf de dag dat een geldige claim door ESPANA-HOLIDAY.COM is ontvangen tot de rest van de huurperiode. 4.3.4 Wanneer de geld-terug-garantie van kracht wordt, kan de huurder kiezen om: het vakantiehuis te ontruimen en een evenredig deel van de huur terugbetaald te krijgen gelijk aan de resterende dagen van het huurcontract of het verzoek dat een vervangend eigendom beschikbaar wordt gesteld. Als de ter beschikking gestelde vervangende woning goedkoper is, wordt het verschil in huurprijs terugbetaald; de terugbetaling zal gebaseerd zijn op het resterende deel van de lease. 4.3.5 Wanneer de geld-terug-garantie van kracht wordt, betaalt de huurder niet voor het schoonmaken van het oorspronkelijke pand. 4.3.6 Geld-terug kan niet worden ingeroepen in gevallen van overmacht. 4.3.7 Overmacht is een clausule die is opgenomen in de huurovereenkomst om de aansprakelijkheid voor natuurlijke en onvermijdelijke rampen als epidemische en pandemische catastrofe, asteroïden, super vulkanen, cyberdreigingen en nucleaire oorlog te verwijderen. Het omvat ook menselijke acties, zoals gewapend conflict.

5. ANNULERING & WIJZIGINGEN (PANDEMIE)
5.1 Een annulering is alleen geldig indien schriftelijk per e-mail verzonden en is pas geldig vanaf de datum van ontvangst door ESPANA-HOLIDAY.COM.

Mondelinge annulering van welke aard dan ook wordt niet geaccepteerd.

5.2 ANNULERING VAN DE RESERVERING DOOR DE KLANT
Elk annulerings- of wijzigingsverzoek moet schriftelijk naar ons worden gestuurd via e-mail enquiry@espana-holiday.com en wordt van kracht op de dag dat we het verzoek ontvangen.

 U bent de onderstaande annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd.

    • Meer dan 30 dagen voor aankomstdatum = 20% van de totale boekingsprijs.

    • 29 – 15 dagen voor aankomstdatum = 80% van de totale boekingsprijs.

    • Minder dan 14 dagen voor aankomst = 100% van de totale boekingsprijs.

Er vindt geen restitutie plaats als de klant vrijwillig besluit om te stoppen met het gebruik van de diensten die bij de vakantie zijn inbegrepen voor het einde van zijn/haar verblijf.

5.3 Covid-19 lock down in Spanje geeft volledige terugbetaling van het ontvangen bedrag. 

5.4 Covid-19 lock-down in het thuisland, waardoor de gast niet kan reizen, zullen we een voucher verstrekken van ontvangen bedrag met een geldigheid van 2 jaar.


6. ELEKTRICITEIT

6.1 Wanneer een vakantiehuis een jacuzzi heeft, wordt u in de beschrijving van de accommodatie geadviseerd of er extra kosten in rekening worden gebracht voor het energieverbruik. Alle overdekte zwembaden die standaard bij de high-end villa's zijn standaard verwarmd. Daarom mogen er geen extra energiekosten (elektriciteit, olie) zijn voor het verwarmen van dergelijke zwembaden. De overdekte zwembaden hebben een gemiddelde temperatuur van ongeveer. 26-28 °. 7. BEVEILIGING VAN DE WAARBORG. 

Op verzoek van eigenaren van onroerend goed, is een huurovereenkomst afhankelijk van de betaling van een borg die varieert afhankelijk van de waarde van het interieur van het pand. Dit wordt bij het afleveren van de sleutel in rekening gebracht op de creditcard. De aanbetaling dient om ervoor te zorgen dat de eigenaar wordt beschermd tegen eventuele schade aan de accommodatie of de inhoud ervan. De hoogte van de aanbetaling hangt af van de grootte van de woning en de waarde van de inhoud en apparatuur. De benodigde stortingen worden getoond in de HOLIDAY LETTING AGREEMENT of het internet.

De borg wordt binnen twee weken na vertrek van het vakantiehuis terugbetaald. Als er schade aan het eigendom en de inhoud wordt geconstateerd, worden de kosten van hetzelfde plus een administratiekosten in mindering gebracht voordat de terugbetaling plaatsvindt. Mocht de waarde van de aanbetaling de schade zoals hierboven beschreven niet dekken, dan worden eventuele extra bedragen die nodig zijn in rekening gebracht op de creditcard die wordt verstrekt aan ESPANA-HOLIDAY.COM. Op het moment van boekingVoor verhuur van eigendommen tijdens de kerst / nieuwjaarsperiode wordt de normale borg verhoogd (afhankelijk van de grootte van de accommodatie) als mogelijke extra kosten voor de eindschoonmaak. 8. LAATSTE REINIGINGEEN 

Eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen. De huurder is verplicht om de woning opgeruimd en in goede staat achter te laten. De eindschoonmaak is exclusief het verwijderen van afval van of rond het vakantiehuis, afwassen of ander extra werk nadat de huurder is vertrokken. Mocht er naar het oordeel van ESPANA-HOLIDAY.COM extra werk / schoonmaak nodig zijn, dan is een minimumbedrag van Euro 50 van toepassing. Als nadat de huurder is vertrokken en volgt en wordt gecontroleerd door ESPANA-HOLIDAY.COM, is het pand beschadigd en niet gemeld door de huurder. ESPANA-HOLIDAY.COM samenwerkende agenten hebben het recht om de huurder tot twee weken na hun vertrek te belasten met dergelijke schade. 9. SCHADE.
De huurder is verplicht om het eigendom met de nodige zorg en respect te behandelen. De huurder dient de accommodatie in goede staat te verlaten, behalve voor algemene slijtage als gevolg van slijtage. De huurder is verantwoordelijk voor de schade aan het pand en de meubels, die tijdens de huurperiode kunnen voorkomen, en veroorzaakt door de huurder of anderen, die toegang hebben gekregen tot het gehuurde. Schade aan het huis en de meubels die tijdens de huurperiode kunnen optreden, moeten onmiddellijk worden gemeld aan ESPANA-HOLIDAY.COM. Vorderingen uit hoofde van schade binnen twee weken na vertrek van de huurder, maar opgelopen tijdens de huurperiode zullen, indien correct bevonden na inspectie door ESPANA-HOLIDAY.COM of de agent aangesteld, worden afgetrokken van de borg. 10. KLACHTEN & VERHAAL. 


Een huurder moet onmiddellijk na het intrekken van een woning binnen 72 uur de accommodatie inspecteren en een vertegenwoordiger van ESPANA-HOLIDAY.COM op de hoogte brengen van eventuele schade of niet-werkende items. ESPANA-HOLIDAY.COM zal snel reageren en eventuele klachten corrigeren. 

Als u contact wilt opnemen met ESPANA-HOLIDAY.COM, gebruik dan de hotline +34 951 310 462 en zorg ervoor dat u de naam ophaalt van de medewerker waarmee zij contact hebben op ESPANA-HOLIDAY.COM. Schriftelijke klachten moeten worden gericht aan ESPANA-HOLIDAY.COM,

Collaborating Agents Attn: 
Espana holiday online rentals S.L. Urb. El Rosario, C.C. Nuevo Rosario, Local 2, CN - 340 KM 188 29604 Marbella, Malaga SPANJE

of per e-mail aan support@espana-holiday.com 

Het is de taak van de huurder om een ​​verdere verslechtering van schade of defecten te voorkomen en verder verlies of verlies te minimaliseren. schade voor de eigenaar en ESPANA-HOLIDAY.COM. De huurder moet ESPANA-HOLIDAY.COM 24 uur toestaan ​​om eventuele schade te herstellen of te herstellen. De huurders moeten niet zelf het appartement verlaten voordat de huurperiode afloopt, zonder voorafgaande afspraak met ESPANA-HOLIDAY.COM als zij zonder deze voorafgaande kennisgeving vertrekken, is dit voor eigen risico.

De huurder dient ESPANA-HOLIDAY.COM de mogelijkheid te geven de schade te herstellen of de huurder over te dragen naar een andere woning. ESPANA-HOLIDAY.COM behoudt zich het recht voor om, na een legitieme klacht, de huurder naar een ander pand te verhuizen met dezelfde prijs en kwaliteit.

Indien naar het oordeel van huurder nadat een klacht is ingediend en niet naar tevredenheid is afgehandeld, dient huurder binnen 72 uur schriftelijk een klacht in. ESPANA-HOLIDAY.COM of de eigenaar van de accommodatie houdt alleen rekening met claims voor directe economische schade en neemt geen claims in aanmerking voor indirecte schade (gevolg) of schade van niet-economische aard. 11. TECHNISCHE INSTALLATIES. 

Veel accommodaties beschikken over een wasmachine, vaatwasser, magnetron, video, televisie, schotelantenne, radio, vriezer, wasdroger, sauna, solarium, zwembad, bubbelbad, etc. Omdat deze artikelen gratis worden verstrekt, kan de huurder niet claims voor kortstondige, onvoorziene verstoringen, schade en falen. Hetzelfde geldt voor sanitair en sanitaire installaties etc. Mocht er zich een probleem voordoen met het bovenstaande, dan dient de huurder ESPANA-HOLIDAY.COM hiervan op de hoogte te stellen, zodat ESPANA-HOLIDAY.COM de huiseigenaar onmiddellijk kan verzoeken om zo spoedig mogelijk service te verlenen. 12. ESPANA-HOLIDAY.COM ALS FACILITATOR.
ESPANA-HOLIDAY.COM is niet de eigenaar van de gehuurde eigenschappen, maar huurt alleen de eigendommen namens de eigenaars. ESPANA-HOLIDAY.COM vertegenwoordigt de belangen van de eigenaar in verband met de huurperiode. Als een lease-overeenkomst niet kan worden voltooid om redenen buiten de controle van ESPANA-HOLIDAY.COMs, bijvoorbeeld als gevolg van marktafscherming, standaard door de eigenaar van de accommodatie of iets dergelijks, is ESPANA-HOLIDAY.COM gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren al betaald geld. Als een alternatief en indien mogelijk, kan ESPANA-HOLIDAY.COM de huurder echter een ander soortgelijk huis in hetzelfde gebied en voor dezelfde prijs aanbieden. 13. WET. 

Het Spaanse recht is van toepassing en het recht van het rechtsgebied waar het vakantiehuis zich bevindt. 14. ONGEWONE EVENEMENTEN. 

14.1 Indien als gevolg van een van de volgende omstandigheden / overmacht (bijv. Oorlog, natuurlijke en vervuilingsrampen, epidemieën, grenssluitingen, verkeer, deviezenregelingen, stakingen, uitsluitingen en andere overmacht), die niet konden worden voorzien door de huurovereenkomst, ESPANA-HOLIDAY.COM en de eigenaar van de accommodatie zijn gerechtigd de HOLIDAY LETTING-OVEREENKOMST te annuleren, aangezien geen van beide huiseigenaren of ESPANA-HOLIDAY.COM verantwoordelijk kan zijn voor deze evenementen. De huurder is als gevolg van overmacht niet gerechtigd om alle gemaakte kosten te verhalen. 


14.2 ESPANA-HOLIDAY.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het vakantiehuis door insecten. Als in geval van diefstal of schade aan het privébezit van de huurder ESPANA-HOLIDAY.COM op dezelfde manier niet aansprakelijk kan worden gesteld. 15. OVERIGE INFORMATIE. 

15.1 Als de huurder een speciale schriftelijke overeenkomst met ESPANA-HOLIDAY.COM maakt, prevaleert dit niet boven de andere huurvoorwaarden. 15.2 Vakantiewoning wordt verhuurd op basis van 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. 15.3 Fouten en omissies geaccepteerd.

15.4 Wij hebben te goeder trouw geprobeerd om zo nauwkeurig mogelijk informatie door te geven over het vakantiehuis www.espana-holiday.com 15.5 We raden aan om onze website www.espana-holiday.com te lezen, die informatie geeft over de locaties van onroerend goed en de omliggende gebieden. Gervasius Invest Aps (vakantie in Espana) Algade 5,1 | 4000 Roskilde | Denemarken

Gervasius Invest is geregistreerd als Aps-bedrijfslicentie nr. 24238482

© Copyright november 2010 - 2023

MARBELLA SPAIN